Een ethisch-hermeneutische benadering van het Belgische kernafvalbeleid

Translated title of the contribution: An ethical-hermeneutic approach of Belgian nuclear waste policy

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De ‘Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen’ (NIRAS) stelt in haar afvalplan aan de federale regering voor om hoogactief en/of langlevend radioactief afval op lange termijn op te slaan in diepe geologische kleilagen. NIRAS’ voorkeur voor geologische berging is gebaseerd op een gemengd deontologisch-consequentialistische ethische argumentatie, die we in dit artikel vanuit een hermeneutisch-ethische invalshoek bevragen. Een hermeneutische ethiek vestigt de aandacht op het erkennen van het concrete hier-en-nu van de morele probleemsituatie, het erkennen van de veelheid en verscheidenheid van de morele ervaring, het morele verstaan als zelfverstaan, en het morele verstaan als onlosmakelijk verbonden met het morele handelen. In het bijzonder vestigt de hermeneutische ethiek de aandacht op het ethos dat ons tot de huidige probleemsituatie gebracht heeft, en roept ons op om na te denken over hoe we ons tegen dit ethos kunnen verhouden om de toekomst beter vorm te geven. Een belangrijke vaststelling daarbij is dat de inzet van kernenergie in verleden en toekomst zowel vanuit ethisch als politiek standpunt simpelweg niet los te koppelen valt van de discussie rond het kernafval. Vanuit hermeneutisch-ethisch standpunt bekeken verschijnt NIRAS’ keuze voor de snelle realisatie van een geologische berging van het hoogactief en/of langlevend kernafval op Belgisch grondgebied als één – weliswaar valabel, maar zeker niet het enige mogelijke – perspectief op de ethische probleemsituatie waarmee wij ons geconfronteerd zien. Een principiële keuze voor een geologische berging betekent een eerste stap in de richting van het vergeten van het kernafval (en de praktijk die tot dit kernafval heeft geleid), terwijl de hermeneutische ethiek een uitnodiging inhoudt om de nodige tijd voor reflectie te nemen: kunnen en willen we op dit moment deze stap al nemen? Of vertaald naar de praktijk van het beheer van het kernafval: waar, wanneer en hoe (on)omkeerbaar bergen we het afval?
Translated title of the contributionAn ethical-hermeneutic approach of Belgian nuclear waste policy
Original languageDutch
Pages (from-to)288-300
Number of pages13
JournalEthische Perspectieven
Volume25
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An ethical-hermeneutic approach of Belgian nuclear waste policy'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this