Allogene trombocytengel bij urologische patiënt met een verworven trombocytopathie

J. Curvers, E. Koldewijn, P.A.M. Everts, W.G. Peters, V. Scharnhorst

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

49 Downloads (Pure)

Abstract

Applicatie van een trombocytengel kan de wondheling versnellen en het risico op complicaties (nabloeden, wondinfectie) verminderen. Deze casus betreft een patiënt met een verworven trombocytopathie, die operatief wordt behandeld voor een vergrote prostaat en blaasstenen, waarbij na de eerste operatie een gecompliceerd beloop optreedt. De patiënt heeft last van persisterende bloedingen, waarvoor enkele malen operatief stolsels uit de blaas worden geëvacueerd. In totaal ontvangt de patiënt 14 eenheden erytrocytenconcentraat en 7 eenheden vers bevroren plasma. Uiteindelijk wordt bij deze patiënt gebruik gemaakt van een trombocytengel op basis van een allogeen product (5 donoren trombocytenconcentraat), waarna geen stolselretentie meer optreedt en de patiënt snel herstelt. Autologe donatie bij patiënten met een verworven trombocytopathie, levert geen goede trombocytengel, het gebruik van allogene trombocyten is dan een goed alternatief.
Original languageDutch
Pages (from-to)94-96
JournalBloedtransfusie
Volume3
Issue number3
Publication statusPublished - 2010

Cite this