Alarmeringsoplossing voor het Prinses Máxima Centrum

Wieke van Vuuren

  Research output: ThesisEngD Thesis

  Abstract

  Het Prinses Máxima Centrum is een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt, geopend op 18 mei 2018. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het Máxima wil goede en veilige zorg leveren voor haar patiënten, hiervoor is een veilig en betrouwbaar patiëntbewakingssysteem is essentieel. Bij de opening van het ziekenhuis zijn onder hoge tijdsdruk een aantal oplossingen ingericht om de noodzakelijke functionaliteit beschikbaar te hebben om veilige patiëntenzorg te kunnen leveren:• VOS: verpleegkundig oproepsysteem (via een knop op de kamer kan de verpleegkundige worden opgeroepen, maar er kunnen ook nood- en reanimatieoproepen mee gemaakt worden).• MAS: medisch alarmeringssysteem (waar de alarmen van de bewakingsmonitoren op binnenkomen)Dit zijn twee aparte systemen, de verpleegkundigen moeten dus twee smartphones dragen en twee verschillende werkwijzen kennen, wat fouten en onduidelijkheid in de hand werkt. Daarnaast zijn alarmen van andere medische apparaten (met name infuuspompen) nog niet gekoppeld. De opdracht was deze inrichting compleet te herontwerpen.De visie kan worden samengevat in drie doelen:• Eén systeem: Integratie van VOS & MAS in één gebruiksvriendelijk systeem, uitgebreid met koppeling van infuuspompen. Het systeem is flexibel, waardoor het optimaal aangepast kan worden aan het werkproces en daardoor kan bijdragen aan verminderen van alarm moeheid.• Mobiel: Kinderen de mogelijkheid bieden om te spelen en zich te bewegen door het centrum. Onbelemmerd door kabels of regels om bijvoorbeeld op de kamer te blijven. Dit levert nieuwe uitdagingen op zoals ‘Waar is mijn patiënt?’• Stil: Stille kamers, zonder alarmerende apparatuur is een grote wens in ons centrum en draagt bij aan het welzijn van ouders en patiënten. Dit heeft een aantal juridische uitdagingen en vereist een zeer betrouwbare bewaakte alarmeringsketen.De optimale alarmeringsoplossing wordt niet in één stap bereikt, daarom is de huidige inrichting geanalyseerd en een marktverkenning gedan. Op basis daarvan is een visie gedefinieerd en een bijbehorend stappenplan van vijf stappen. Stap 1 en 2 zijn bijna volledig uitgevoerd en geïmplementeerd, van de vervolgstappen worden plannen gepresenteerd.Stap 1: Door de hoge urgentie voor optimalisatiestappen in de zorg kan er niet gewacht worden op een complete systeemaanpassing. De huidige alarmeringssystemen hebben een aantal optimalisaties ondervonden zodat de systemen beter aansluiten op de werkwijze van nu. Ook zijn er stappen gezet in koppeling van infuuspompen, de pilotfase waarbij de pompen via wifi zijn gekoppeld aan het medisch alarmeringssysteem (MAS) is succesvol afgerond en wacht op ziekenhuis brede uitrol.Stap 2: Integratie van VOS & MOS in één gebruiksvriendelijk systeem, incl. koppeling van infuuspompen. In deze alarmeringsoplossing worden de huidige systemen geïntegreerd op één device, zijn zowel zorgverlener als patiënt mobiel en is de eerste stap gezet richting stille kamers door een volledig bewaakte alarmeringsketen in te richten. Deze stap omvat het opstellen van specificaties, concepten, marktverkenning, juridische kaders, conceptkeuze en voorlopig ontwerp. Op dit moment ligt het ontwerp klaar om uitgevoerd te worden in 2020, het wacht op een financieel besluit.Stap 3,4,5 (vervolgstappen): Ook voor de jaren erna zijn plannen gemaakt, waaronder track & trace, stille kamers, automatische registraties en PEWS alarmering. Het doel van dit verslag op deze punten is te dienen ter inspiratie voor deze toekomstplannen en een overzicht te geven van de kennis van nu.De voornaamste aanbeveling is om het ontwerpplan voor Stap 2 uit te voeren, door te starten met het geven van een financieel akkoord en het samenstellen van een multidisciplinaire projectgroep.Aanbevelingen voor andere ziekenhuizen zijn op te passen voor te grote complexiteit en te veel stakeholders, te zorgen voor uniformiteit en eenvoud, en samen te werken tussen ziekenhuizen onderling.
  Original languageEnglish
  Supervisors/Advisors
  • Janssen, Maurice J.A., Supervisor
  • Cottaar, E.J.E. (Ward), Supervisor
  • Kleine, W.M., External supervisor, External person
  Award date6 Feb 2020
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Publication statusPublished - 6 Feb 2020

  Bibliographical note

  PDEng thesis. - Confidential

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Alarmeringsoplossing voor het Prinses Máxima Centrum'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this