Achtergronddocument bij de multidisciplinaire richtlijn agressie en geweld in de werksituatie

S. Rispens, A.W. (Toon) Taris, S. Bossche, van den, A. Gouw, S. Gorissen-van der Rijt, J. Dogger, H. Tweehuysen, C. Velde, van de

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Deze richtlijn gaat over agressie en geweld in de werkomgeving. De problematiek van agressie en geweld krijgt met grote regelmaat aandacht in de media en de politiek. Zo heeft het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2007 het programma Veilige Publieke Taak gestart om agressie en geweld in de publieke sector terug te dringen. Werknemers in de publieke sector staan in nauw contact met klanten en burgers. Maar werknemers in de publieke sector zijn niet de enigen die geconfronteerd kunnen worden met agressie en geweld in de werkomgeving. In iedere sector kunnen werknemers geconfronteerd worden met agressie en geweld door personen in leidinggevende posities of door directe collega’s. Volgens recente peilingen worden vooral mensen werkzaam in het openbaar vervoer, uitkeringsinstanties, zorg en welzijn, onderwijs, politie, horeca, gerechts-deurwaarders, vrachtwagenchauffeurs en tankstations regelmatig geconfronteerd met agressief gedrag, bedreigingen en fysiek geweld (Inspectie SZW, 2012). De Arbeidsomstandighedenwet 2009 (artikel 3, lid 2) verplicht werkgevers om beleid te voeren dat "… gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psycho-sociale arbeidsbelasting". Agressie en geweld worden in de wet (artikel 1, lid 3e) expliciet genoemd als belangrijke aspecten van de psychosociale arbeidsbelasting. Een en ander betekent dat werkgevers beleid zullen moeten voeren om te voorkomen dat hun werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden te maken krijgen met agressie en geweld, alsmede dat ze de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het welzijn van deze werk-nemers minimaliseren. Daarom is deze richtlijn ontwikkeld met als doel aanbevelingen te geven voor interventies en oplossingen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld in het werk.
Original languageEnglish
Place of PublicationUtrecht
PublisherNederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfspsychologie
Commissioning bodyNVAB
Number of pages65
Publication statusPublished - 2013

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Achtergronddocument bij de multidisciplinaire richtlijn agressie en geweld in de werksituatie'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this