Drying of colloid-polymer mixtures and the role of interactions and phase stability

Project: Research direct

Project Details

Description

Formuleringen waarmee coatings worden gemaakt zijn doorgaans complexe vloeistoffen: ze bevatten bijvoorbeeld binderdeeltjes, anorganische nanodeeltjes, polymeren en/of surfactanten. De binderdeeltjes in bijvoorbeeld watergedragen verf die de uiteindelijke coatingstructuur bepalen bestaan vaak uit polymeren die zelf-organiseren in water. Anorganische nanodeeltjes zoals silica of titanium oxide zijn vaak essentieel voor de optische eigenschappen van de coating. Daarnaast worden er vaak surfactanten en of polymeren toegevoegd aan de formuleringen om de stabiliteit en/of stroperigheid van de formuleringen te verbeteren. Tijdens het drogen van de formulering wordt het systeem steeds geconcentreerder en treden allerlei processen op die we beter willen begrijpen. Deze gaan we theoretisch bestuderen en met behulp van modelsystemen experimenteel onderzoeken. Dit helpt om inzichten te krijgen in de verdeling van de verschillende componenten in de uiteindelijke coating. Hiermee kunnen we begrip opbouwen over de mechanis
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1830/04/22

Topsector

  • TKI-Chemistry

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.