Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

  • van Santen, R. A. (Recipient)

Prize: OtherHonorary degreesScientific

Degree of recognitionNational