AKZONobel Science Award of the Royal Dutch Society of Science 2010

Prize: OtherDiscipline relatedScientific

Description

“Briljante wetenschapper” wint AkzoNobel Science Award 2010 19 juli 2010 Een internationaal vermaarde Nederlandse geleerde die grote doorbraken op het gebied van organische en polymeerchemie op zijn naam heeft, is de winnaar van de AkzoNobel Science Award voor 2010. De eminente professor Bert Meijer van de Technische Universiteit Eindhoven kreeg de onderscheiding nadat de jury zijn talrijke prestaties op het gebied van materiaalkunde en polymeerchemie had geciteerd. Hiertoe behoren de introductie van gepatenteerde technologie die leidde tot de ontwikkeling van de eerste nano-container (ook dendritic box genaamd) en de synthese en ontwikkeling van supramoleculaire polymeren. “Bert Meijer is een uiterst gemotiveerde, creatieve en veelzijdige wetenschapper met een echt gevoel voor wetenschap op het hoogste niveau en voor het vinden van innovatieve toepassingen voor materialen die in zijn laboratorium zijn ontwikkeld”, aldus de jury in haar overweging. “Hij is een ondernemende en briljante geleerde die op inspirerende wijze leiding geeft aan innovatief, geavanceerd wetenschappelijk onderzoek met duidelijk praktische relevantie”. Meijer was de eerste wetenschapper die erin slaagde om het idee van een supramoleculair polymeer te vertalen naar een levensvatbaar product met polymeerachtige eigenschappen. Deze ontdekking leidde in 1997 tot een octrooi en later tot de oprichting van de onderneming SupraPolix, die op basis van deze concepten nieuwe materialen commercialiseert. Tot zijn meest opmerkelijke organisch-chemische constructies behoren de supramoleculaire polymeren op basis van ureidopyrimidinone, waarin de monomeren bijeen worden gehouden door vier waterstofbruggen. Dit onderzoekswerk ontketende een wereldwijde revolutie in deze specifieke tak van wetenschap. Meijer en zijn team bestudeerden ook andere niet-covalente interacties, zoals de pi-pi-interacties tussen grote organische moleculen met lange koolwaterstofketens. Zijn huidige belangstelling richt zich op de talloze mogelijkheden van complexe moleculaire systemen, waarbij de wisselwerking van meerdere componenten resulteert in nieuwe functionele eigenschappen. Meijer is een gekozen lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en ontving al verscheidene onderzoeksprijzen, waaronder de 2006 Polymer Chemistry Award van de American Chemical Society en de Spinozaprijs voor 2001 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die algemeen wordt beschouwd als het Nederlandse equivalent van de Nobelprijs. Meijer zal de AkzoNobel Science Award voor 2010 en de bijbehorende prijs van € 50.000 officieel in ontvangst nemen tijdens een ceremonie bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem op 7 oktober a.s. De AkzoNobel Science Awards worden jaarlijks uitgereikt als erkenning van eminente individuele bijdragen aan de chemische wetenschap en materials science. De onderscheiding werd voor het eerst uitgereikt in Nederland in 1970 onder de naam Akzo-prijs. In 1999 werd de toekenning uitgebreid tot Zweden en veranderde de naam in de AkzoNobel Science Award. Om het internationale karakter van de onderneming te benadrukken en in het bijzonder de groeiende aanwezigheid in Azië, is de toekenning onlangs uitgebreid tot China. De AkzoNobel Science Awards worden nu om het jaar uitgereikt in Nederland en Zweden en elke twee jaar in China. De jurering vindt plaats door een onafhankelijk panel - in Nederland onder de deskundige leiding van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, in Zweden door het Royal Institute for Engineering Sciences en in China door de Chinese Chemical Society.
Granting OrganisationsAkzoNobel

    Fingerprint