• De Groene Loper, Vertigo

    Eindhoven

    Netherlands

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Netherlands

Research Output

Filter
Chapter
2007

De institutionele stad, begrenzing en ontgrenzing van stedelijke ruimtes

Doevendans, C. H., 2007, 11 x 040. Smeets, J. J. A. M. (ed.). Eindhoven: Stichting Trudo, p. 197-217

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De zilveren kracht

Mohammadi, M., 2007, Jaarverslag Architectuur Centrum. p. 37-40

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Domotica

Mohammadi, M., 2007, 1e Nationale Brainstormsessie Huisvesting Zorgsector. Lichtenberg, J. J. N. & Litsenburg, van, C. (eds.). Eindhoven: Van Litsenburg, p. 98-105 117 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

3 Downloads (Pure)

Eindhoven Strijp S : genius loci en collectieve herinnering

Doevendans, C. H., 2007, Transformatie Strijp S : herinnering, verbeelding, toekomst. Doevendans, K. & Veldpaus, L. (eds.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, p. 11-16 107 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

10 Downloads (Pure)

Energy-Neutral Districts; A Well-Organized Building Process

Abdalla, G. & Maas, G. J., 2007, Presentations of 9th PhD Symposium, Research School Integral Design of Structures. Walraven, J. C. & Eekhout, A. C. J. M. (eds.). Delft: Technische Universiteit Delft, p. 1-2

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Healthy building services through HACCP

Franchimon, F., 2007, PhD research projects. Blokhuis, E., Hopfe, C. & Verhoeven, M. (eds.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven - Faculteit Bouwkunde, 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het landschap van kerkgebouwen

Doevendans, C. H., 2007, Kansen voor kerkgebouwen : vragen en uitdagingen bij gebruik en herbestemming. Schram, A., Doevendans, C. H. & Velzel, W. (eds.). Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland, p. 65-74 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Housing facilities for enlarged independence in beginning dementia

Hoof, van, J., 2007, PhD research projects 2007. Blokhuis, E., Hopfe, C. & Verhoeven, M. (eds.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven - Faculteit Bouwkunde, 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Kristalpaleizen en andere resten van het machinetijdperk

Veldpaus, L., 2007, Transformatie Strijp S : herinnering, verbeelding, toekomst. Doevendans, C. H. & Veldpaus, L. (eds.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, p. 26-35 107 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2 Downloads (Pure)

Prototype versus serieproductie - Spanningsvelden.

Willems, M. H. P. M., 2007, Prototypen - Het werk van cepezed. Vollaard, P. (ed.). Rotterdam: Uitgeverij 010, p. 69-92 264 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1 Downloads (Pure)

The independent living of the elderly

Mohammadi, M., 2007, PhD research projects 2007. Blokhuis, E. G. J., Hopfe, C. J. & Verhoeven, M. (eds.). Eindhoven: Eindhoven University of Technology

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

16 Citations (Scopus)

Verpoppen van de Plaspoelpolder

Post, J. M., 2007, Transformatie van kantoorgebouwen : thema's, actoren, instrumenten en projecten. Voordt,, van der, T. (ed.). Rotterdam: Uitgeverij 010, p. 318-321

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2006

(Re)constructie van plekken als strategie voor community building.

Zoest, van, J. G. A., 2006, Reflecties op het woondomein. Sanders, F. (ed.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, p. 125-136 (Bouwstenen; vol. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

Buda-eiland Kortrijk als work in progress : twaalfpuntenkroniek van een stadsproject

Meulder, de, B. E. J., 2006, Inzet / Opzet / Voorzet. Stadsprojecten in Vlaanderen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Patteeuw, E., Loeckx, A., Broeck, van den, J., Coppens, T., Patteeuw, V. & Schreurs, J. (eds.). Antwerpen: Garant, p. 54-67 320 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De Belgische stedenbouw en de belofte van welvaart 1945-1975 : 10 punten over de veranderende productie van het wonen

Meulder, de, B. E. J., 2006, Wonen in Welvaart: woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973. Herck, van, K. & Avermaete, T. (eds.). Rotterdam: Uitgeverij 010, p. 128-145 288 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De Coninckplein en omgeving

Meijsmans, N. A. L., 2006, Jaarboek Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2002-2005. Borret, K. & Kloosterboer, S. (eds.). Brussel: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, p. 26-28 115 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Fragmenten van community in de poreus geworden stad. San José tussen verstrooien en omheinen.

Schram, A. L., 2006, Reflecties op het woondomein. Sanders, F. (ed.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, p. 89-123 (Bouwstenen; vol. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Gietbouw

Vissers, M. M. J. & Vlaar, G. J., 2006, Bouwmethoden woningbouw. Utrecht: Thieme Meulenhof BV, p. 103-162 60 p. (Jellema Hogere Bouwkunde; vol. deel 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2 Downloads (Pure)

Het meervoudige kerkgebouw.

Doevendans, C. H., 2006, VBMK, 1981-2006 : 25 jaar Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland. Heisterkamp, P. & Linskens, B. (eds.). Delft: VBMK, p. 58-59 71 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het Middelste Alternatief. Bundeling als meervoudig antwoord op veranderende ruimtelijke kwesties (1956-2000).

Schram, A. L., 2006, Bundeling: een gouden greep? De betekenis van bundeling van verstedelijking en infrastructuur in verleden, heden en toekomst,. Zandee, R. (ed.). Rotterdam: KpVV, p. 13-73 196 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Het Office des Cités Africaines : wonen als instrument van instant welvaartskolonialisme in Belgisch Congo [1952-1960]

Meulder, de, B. E. J., 2006, Wonen in Welvaart: woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973. Herck, van, K. & Avermaete, T. (eds.). Rotterdam: Uitgeverij 010, p. 95-109 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2 Downloads (Pure)

Het "wij" van de wijkgedachte : de biografie van een stedebouwkundig project

Doevendans, C. H., 2006, Reflecties op het woondomein. Sanders, F. (ed.). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, p. 63-88 177 p. (Bouwstenen; vol. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

6 Downloads (Pure)

Hippodamus’ Third Space, towards a general theory of heterotopia. Vigano, P.

Cauter, de, L. & Dehaene, M. B. M., 2006, Comment vivre ensemble-Q3. Pellegrini, P. (ed.). Rome: Officina Wydawn. Polytechn., p. 129-140

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Hollands Landschap en Nieuwe Natuur: de planning van een verspreid utopia

Doevendans, C. H., Schram, A. L. & Lorzing, J. A., 2006, Handboek Stedelijk Management. Smeets, J. J. A. M. (ed.). Elsevier, p. B-9-2-1-B-9-2-17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Household energy consumption : habitual behavior and technology

Heijs, W. J. M., 2006, User behavior and technology development : shaping sustainable relations between consumers and technologies. Verbeek, P., Brezet, J. C. & Slob, A. (eds.). Dordrecht: Springer, p. 149-157 409 p. (Eco-efficiency in industry and science; vol. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

8 Citations (Scopus)
2 Downloads (Pure)

'Inleiding' bij het boek: De tussenmaat : een handboek voor het collectieve woongebouw

Colenbrander, B. J. F., 2006, De tussenmaat: Een handboek voor het collectieve woongebouw. Bijlsma, L. & Groenland, J. (eds.). Nijmegen: Uitgeverij Boom, p. 7-22 215 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

25 Downloads (Pure)

Keuzeaspecten bouwmethoden en processen bij het bouwen

Vissers, M. M. J. & Vlaar, G. J., 2006, Bouwmethoden woningbouw. Hofkes, X., Brinksma, X., Zimmermann, X., Van Tol, X., Flapper, X. & Bonebakker, X. (eds.). Utrecht: Thieme Meulenhof BV, p. 73-78 230 p. (Jellema Hogere Bouwkunde; vol. deel 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Re-use as a strategy for sustainable building rehabilitation

Pereira-Roders, A. R. & Brand, van den, G. J. W., 2006, Ecopolis: revealing and enhancing sustainable design. Dimitra Babalis, D. (ed.). Firenze: Alinea International, p. 101-106 (Cities, design and sustainability series; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Slimbouwen Gezonde gebouwen tegen latere exploitatielasten

Lichtenberg, J. J. N., 2006, Handboek Facilitair Bedrijf Zorg. p. 229-235 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Spoor Noord

Meijsmans, N. A. L., 2006, Jaarboek Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2002-2005. Borret, K. & Kloosterboer, S. (eds.). Brussel: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, p. 29-31 175 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

Stapelbouw

Vissers, M. M. J. & Vlaar, G. J., 2006, Bouwmethoden woningbouw. Hofkes, X., Brinksma, X., Zimmermann, X., Van Tol, X., Flapper, X. & Bonebakker, X. (eds.). Utrecht: Thieme Meulenhof BV, p. 79-102 24 p. (Jellema Hogere Bouwkunde; vol. deel 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Stedelijk transitiemanagement : achtergrond, methodiek en toepassing Eindhoven Brainport

Doevendans, C. H., 2006, Handboek Stedelijk Management. Smeets, J. J. A. M. (ed.). Elsevier, p. C-5-1-1-C-5-1-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

Technology and behavior : contributions from environmental psychology

Heijs, W. J. M., 2006, User behavior and technology development : shaping sustainable relations between consumers and technologies. Verbeek, P. & Slob, A. (eds.). Dordrecht: Springer, p. 43-52 409 p. (Eco-efficiency in industry and science; vol. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

3 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Technology and users : a conceptual map

Heijs, W. J. M. & Verbeek, P. P. C. C., 2006, User behavior and technology development : shaping sustainable relations between consumers and technologies. Verbeek, P. & Slob, A. (eds.). Dordrecht: Springer, p. 81-92 409 p. (Eco-efficiency in industry and science; vol. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The role of space in processes of exclusion and normalization. The De Coninckplein in Antwerp.

Meulder, de, B. E. J. & Heynen, H., 2006, New Territories. ‘Comment vivre ensemble’. Quaderni del dottorato di ricerca in Urbanistica 3, Venice: IUAV. Vigano, P. (ed.). p. 153-178

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Touching the spirit of sustainable design : an approach towards the analysis of sustainable design concepts

Brand, van den, G. J. W., 2006, Ecopolis : sustainable planning and design principles. Babalis, D. (ed.). Firenze: Alinea International, p. 87-94 (Cities, design & sustainability series; vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Wonen in welvaart in Vlaanderen en Nederland. Ed Taverne in gesprek met Bruno De Meulder

Meulder, de, B. E. J., 2006, Wonen in Welvaart. woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen 1948-1973,. Herck, van, K. & Avermaete, T. (eds.). Rotterdam: Uitgeverij 010, p. 272-278 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2005

Apartkondu - oder warum ich Howard Roark hasse und den Müteahhit liebe

Yegenoglu, H. H., 2005, Self Service City: Istanbul. Esen, O. & Lanz, S. (eds.). Berlin: b_books Verlag, p. 117-129 424 p. (MetroZones; vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

De glazen droom

Boomgaard, J., 2005, Untitled Space,. Amsterdam: Architectura + Natura, p. 114-121

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De intelligente thuisomgeving : een betaalbare zorg voor de lange duur

Bronswijk, van, J. E. M. H., Hoof, van, J., Franchimon, F., Koren, L. G. H., Pernot, C. E. E. & Dijken, van, F., 2005, Handboek Zorg Thuis. Zuidema, E. A., Stevens, P. G. J. J., Adrichem, van, J. A. M., Kort, H. S. M. & Verbeek, G. (eds.). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, p. C 5.3 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De onweerstaanbare begeerlijkheid van het classicisme

Colenbrander, B. J. F., 2005, Limes Atlas. Colenbrander, B. J. F. (ed.). Rotterdam: Uitgeverij 010, p. 45-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1 Downloads (Pure)

De valkuil van de publieke ruimte

Boomgaard, J., 2005, Cities and Eyes Bronnenboek,. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 245-253

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Educatie & Entertainment.

Post, J. M., 2005, Ontwerponderzoek, Staro 2003-2004, De school in de 21ste eeuw. Graaf, de, K. & Ibelings, H. (eds.). p. 52-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Geschiedenis hoogbouwdebat.

Doevendans, C. H., 2005, Naar verantwoorde hoogbouw, CASE 02, Eindhoven. p. 10-29

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

In tijden van globalisering: Verkenning van een gekrompen wereld

Colenbrander, B. J. F., 2005, Een cultuur van ruimte maken : ontwerpen aan geschiedenis. Brons, R., Rodermondt, J. & Wallagh, G. (eds.). Rotterdam: Stimuleringsfonds voor Architectuur, p. 63-65 (Stimuleringsfonds voor Architectuur; vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
53 Downloads (Pure)

Labyrint van Leefstijlen

Heijs, W. J. M., Carton, M., Smeets, J. J. A. M. & Gemert, van, A., 2005, Handboek Stedelijk Management. ’s-Gravenhage: Elsevier Overheid, p. A4-9-1-A4-9-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

4 Downloads (Pure)

Making Blobs with a Textile Mould

Pronk, A. D. C. & Houtman, R., 2005, Computational Methods in Applied Sciences, Volume 3, Textile Composites and Inflatable Structures. Eugenio, O. & Koplin, B. (eds.). Springer, p. 305-322

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Citation (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Sustainable urban development and the fourth typology

Doevendans, C. H., 2005, Ecopolis: Sustainable Planning and Design Principles. Babalis, D. (ed.). Firenze: Alinea International, p. 31-38 (Cities, Design & Sustainability Series; vol. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

Team Ten out of CIAM

Bosman, A. H. J., 2005, Team Ten 1953-81 In search of a utopia of the present. Risselada, M. & Heuvel, van den, D. (eds.). Rotterdam: NAI010, p. 246-251

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

The architecture of dwelling : a history of a (ir)rational bulwark

Zeijl, van, G. A. C., 2005, Dwelling as a figure of thought. Cornelissen, H. (ed.). Amsterdam: SUN, p. 103-129

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

3 Downloads (Pure)