• Groene Loper 6, Vertigo

    Eindhoven

    Netherlands

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Netherlands

Student theses

Implementatie strategisch voorraadbeheer : Woningstichting Ons Bezit Vught

Author: van Laarhoven, F. J., 30 Sep 2002

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Cyclische leegstand in woningportefeuilles van institutionele beleggers

Author: Huver, H. J., 30 Sep 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Telewerken en kantoorhuisvesting

Author: van Dal, K., 28 Feb 2001

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De projectontwikkelaar en duurzame woonmilieus, wat zijn de mogelijkheden?

Author: Peterse, M., 31 Aug 2001

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Regionale forecasting : kader voor een beleidsondersteunend beslissingsmodel op strategisch niveau

Author: Aben, G. F., 31 Aug 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Extra dienstverlening voor twijfelaars op de woningmarkt: steundiensten als bindmiddel

Author: Sievers, B., 30 Jun 2001

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Dogge, P. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik : de overkluizing van infrastructuur met vastgoedobjecten

Author: Reurings, B., 30 Apr 2000

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Woonconcept 75+ : ontwikkeling van een woonconcept op basis van de woonbehoeften van 75-plussers

Author: Sogelee, G., 30 Jun 2000

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De functionele tuinstad: een strategie voor de vernieuwing van de westelijke tuinsteden van Amsterdam

Author: Jacobs, S., 8 Jan 1999

Supervisor: Bakker, H. (Supervisor 1) & Lörzing, J. (. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Waardering en prestatie in relatie : de ontwikkeling van een Woning Quick Scan

Author: Sewalt, R., 31 May 1999

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het imago van buurten

Author: Rijpers, A., 31 Mar 1998

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Dogge, P. (External coach)

Student thesis: Master

File

De toekomst van de portiek-etagewoning : het ontwerp van een beslissingsondersteunend model voor de selectie van strategieën bij portiek-etagewoningen

Author: Hunnik, Y., 30 Apr 1998

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Vraag naar en aanbod van woningen : evaluatie van het aanbodmodel

Author: van Vught, C., 31 Aug 1998

Supervisor: Thijs, L. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De vraag naar en het aanbod van woningen op elkaar afgestemd : met PMC's naar strategisch voorraadbeheer

Author: Stal, S. H., 31 Dec 1996

Supervisor: Overdijk, K. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Woonmilieus in Eindhoven : een bijdrage tot het beheer van de stad

Author: van Dooremalen, M., 31 Aug 1996

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Valk, J. J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Perspectieven voor ontwikkeling van goedkope woningen

Author: Gremmen, F. P., 31 Oct 1996

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Strategisch voorraadbeheer : naar een model-beheerplan voor woningcorporaties

Author: de Klerk, K. W., 30 Nov 1993

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File