• Groene Loper 6, Vertigo

    Eindhoven

    Netherlands

  • P.O. Box 513, Department of the Built Environment

    5600 MB Eindhoven

    Netherlands

Student theses

Strategisch voorraadbeheer : naar een model-beheerplan voor woningcorporaties

Author: de Klerk, K. W., 30 Nov 1993

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De vraag naar en het aanbod van woningen op elkaar afgestemd : met PMC's naar strategisch voorraadbeheer

Author: Stal, S. H., 31 Dec 1996

Supervisor: Overdijk, K. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Woonmilieus in Eindhoven : een bijdrage tot het beheer van de stad

Author: van Dooremalen, M., 31 Aug 1996

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Valk, J. J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Perspectieven voor ontwikkeling van goedkope woningen

Author: Gremmen, F. P., 31 Oct 1996

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het imago van buurten

Author: Rijpers, A., 31 Mar 1998

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Dogge, P. (External coach)

Student thesis: Master

File

De toekomst van de portiek-etagewoning : het ontwerp van een beslissingsondersteunend model voor de selectie van strategieën bij portiek-etagewoningen

Author: Hunnik, Y., 30 Apr 1998

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Vraag naar en aanbod van woningen : evaluatie van het aanbodmodel

Author: van Vught, C., 31 Aug 1998

Supervisor: Thijs, L. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De functionele tuinstad: een strategie voor de vernieuwing van de westelijke tuinsteden van Amsterdam

Author: Jacobs, S., 8 Jan 1999

Supervisor: Bakker, H. (Supervisor 1) & Lörzing, J. (. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Waardering en prestatie in relatie : de ontwikkeling van een Woning Quick Scan

Author: Sewalt, R., 31 May 1999

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik : de overkluizing van infrastructuur met vastgoedobjecten

Author: Reurings, B., 30 Apr 2000

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Woonconcept 75+ : ontwikkeling van een woonconcept op basis van de woonbehoeften van 75-plussers

Author: Sogelee, G., 30 Jun 2000

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Cyclische leegstand in woningportefeuilles van institutionele beleggers

Author: Huver, H. J., 30 Sep 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Telewerken en kantoorhuisvesting

Author: van Dal, K., 28 Feb 2001

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De projectontwikkelaar en duurzame woonmilieus, wat zijn de mogelijkheden?

Author: Peterse, M., 31 Aug 2001

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Regionale forecasting : kader voor een beleidsondersteunend beslissingsmodel op strategisch niveau

Author: Aben, G. F., 31 Aug 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Extra dienstverlening voor twijfelaars op de woningmarkt: steundiensten als bindmiddel

Author: Sievers, B., 30 Jun 2001

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Dogge, P. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Flexibiliteit richting gegeven: een post-occupancy evaluation bij flexibele woningen in de sociale huursector

Author: van Tilburg, J., 30 Apr 2002

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Heijs, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Implementatie strategisch voorraadbeheer : Woningstichting Ons Bezit Vught

Author: van Laarhoven, F. J., 30 Sep 2002

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Investeren in Aziatisch vastgoed: een strategische keuze?

Author: Vlasveld, M., 30 Nov 2005

Supervisor: van de Ven, L. (Supervisor 1) & Weisz, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De vraag naar gemeentelijk vastgoed inzichtelijk: de ontwikkeling en toepassing van een beslissingsondersteunende methode

Author: Kleiren, B., Nov 2005

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Appel - Meulenbroek, R. (Supervisor 2) & Nap, M. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Financieringsmogelijkheden voor de projectontwikkeling: een model ter ondersteuning van de financieringskeuze van projecten in de projectontwikkeling

Author: Bakkers, O., 9 Nov 2007

Supervisor: van de Ven, L. (Supervisor 1), Maussen, S. (Supervisor 2) & van Doormalen, M. G. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Wonen in een maatpak: een conjunct keuzeonderzoek naar de woonvoorkeuren van 55-plussers

Author: van Aken, J. & Kerkhof, D., Dec 2009

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Kemperman, A. (Supervisor 2) & Berg, van den, H. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Op weg naar een consumentgerichte aanpak... bij de ontwikkeling van woningen: implementatie van kopersinspraak in ontwikkelingsproces

Author: Coenen, B., 31 Aug 2011

Supervisor: Smeets, J. J. (Supervisor 1), van de Ven, L. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

LeisureDome Kerkrade: het onderzoeken welke kenmerken zijn vereist voor de realisatie van een optimaal leisurecomplex

Author: Bruins, V., Jun 2014

Supervisor: Borgers, A. (Supervisor 1), Kemperman, A. (Supervisor 2) & Meijer, H. (External coach)

Student thesis: Master

File

Leegstand & fysieke potentie: kantoren van eigenaar-gebruikers

Author: Eskens, L., Jun 2014

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Appel - Meulenbroek, R. (Supervisor 2), van den Berg, P. (Supervisor 2) & van Nattem, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De verkooppotentie van de bestaande woningportefeuille van woningcorporaties

Author: Kollenburg, J., Jul 2014

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Maussen, S. (Supervisor 2), Meijwaard, H. (External person) (External coach), van Dijck, M. (External person) (External coach) & Broere, R. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Parkeren in de woonomgeving, een onbetaalbare luxe?: een onderzoek naar de parkeervoorkeur in de woonomgeving van huishoudens in de binnenstedelijke stationslocaties

Author: Peters, N., Sep 2014

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), van der Waerden, P. (Supervisor 2) & Hallie, A. G. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File
File

Zorgen om zorg: explorerend onderzoek naar 'geschikte' woonzorgconcepten voor de lage inkomensklasse

Author: Krabbenborg, E., Feb 2015

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Downsizing the municipal real estate portfolio: a multi criteria decision support system for defining the added value of public real estate for a municipal organization and applying the right selling method

Author: Ahsmann, N., 24 Nov 2015

Supervisor: Han, Q. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & van Kats-Schouwerwou, M. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File
File

Langer zelfstandig wonen in een huurwoning: een onderzoek naar de problemen en oplossingen in de woonsituatie van oudere huurders

Author: Hodselmans, S., 30 Jun 2017

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

The household income and rental price mismatch: alternative policies to counter the rental price mismatch in the Dutch (social) housing market

Author: ter Heijden, L., 19 Dec 2017

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Leussink, M. (Supervisor 2) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Attracting and retaining millennials: the contribution of corporate real estate

Author: Vosters, S., 19 Dec 2017

Supervisor: Appel - Meulenbroek, H. (Supervisor 1), Kemperman, A. (Supervisor 2) & Arentze, T. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Users' preferences with regard to Transit Oriented Development characteristics in relation to transport mode choices

Author: Borger, S., 31 Aug 2017

Supervisor: van der Waerden, P. (Supervisor 1), Borgers, A. (Supervisor 2), Kemperman, A. (Supervisor 2) & Arentze, T. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

What to build for the elderly in rural areas?: research into extramural-sheltered-living-concepts suitable for elderly and care providers in rural areas

Author: Oppers, E., 31 Oct 2017

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), van den Berg, P. (Supervisor 2) & Feijts, B. (External coach)

Student thesis: Master

File

Examining car park users' willingness to pay for design factors of car parks

Author: Agarad, S., 31 Jan 2017

Supervisor: van der Waerden, P. (Supervisor 1), Arentze, T. (Supervisor 2) & Hoofs, M. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Internal design validation attestation in BIM models: a combination of semantic web technologies and BIM collaboration format

Author: Bernal Ferrer, F., 31 Oct 2017

Supervisor: Beetz, J. (Supervisor 1), Krijnen, T. (Supervisor 2) & Leenders, L. C. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Measuring and optimizing the 3D concrete printing process, using real time feedback

Author: van Strien, E., 28 Mar 2017

Supervisor: Beetz, J. (Supervisor 1) & Wolfs, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

The development of a Microsoft Excel based model checker to verify the completeness of a building model: research to the exchange of information between customer and supplier of a building process

Author: van Dun, A., 28 Mar 2017

Supervisor: de Vries, B. (Supervisor 1), Beetz, J. (Supervisor 2), Krijnen, T. (Supervisor 2), Brink, van den, M. (External person) (External coach) & Verweij, R. H. (External coach)

Student thesis: Master

File