Department of the Built Environment

Student theses

Waar flaneren tot kunst verheven is: de rol van citybranding bij de herbestemming van Strijp S.

Author: de Zwart, B., 30 Apr 2007

Supervisor: Colenbrander, B. (Supervisor 1), Boomgaard, J. (Supervisor 2) & Doevendans, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Waar gehakt wordt vallen spaanders : het ontwerpen van gebouwen met het functioneren van het gebouw als belangrijkste leidraad

Author: ten Hagen, R., 1 Nov 1986

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

WaarInHuis : een invulling van Plein 1944 in Nijmegen

Author: Nolet, P., 31 Aug 1996

Supervisor: Kerssemakers, A. (Supervisor 1), Westra, J. (Supervisor 2) & van Zeijl, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Waar ligt de grens tussen?

Author: van de Kar, M., 31 Dec 1994

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Waarom wordt niet voor alternatieve bouwsystemen gekozen?

Author: Donkersloot, M., 31 Jan 1995

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

"Waar stad en spoor elkaar ontmoeten"

Author: Hardeman, W., 27 Oct 1983

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Walkable megastructure: onderzoek naar en herontwerp van De Fellenoord als een multimodale parkway

Author: van der Heijden, D., 28 Feb 2015

Supervisor: Musch, M. (Supervisor 1), Peters - van den Heuvel, A. (Supervisor 2) & van Wesemael, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Walk this way : een pitstop aan het IJ met ontspanning als hoofddoel

Author: van Dillen, C., 31 Jan 1997

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Walled gardens for Istanbul: public space in the contemporary city

Author: van Rijnberk, J., 30 Jun 2007

Supervisor: Post, J. (Supervisor 1), Curulli, G. (Supervisor 2) & Yegenoglu, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wandering through mass and void: lost in the canyon between the architecture of the city and retreat in nature

Author: Gusic, S., 30 Apr 2014

Supervisor: Bekkering, J. (Supervisor 1) & van Hoof, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wandsysteembekisting keuzemodel

Author: van der Horst, P., 31 Aug 1996

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Schaefer, W. (Supervisor 2) & Vissers, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Wanneer je de klok wilt luiden moet je weten waar de klepel hangt: een beslissingsondersteunend instrument bij herbestemming van religieus erfgoed vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar

Author: Verkuijlen, M., 30 Jun 2008

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Wenselaar, W. (Supervisor 2) & Pijnenburg, C. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Wapenen tegen de vastgoedcyclus : een kader voor dynamisch en pro-actief verhuurbeleid gericht op de vastgoedcyclus op de Nederlandse kantorenmarkt

Author: van Maanen, R., 31 Aug 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Warm bent glass: development of a flexible mould

Author: Seffinga, A., 30 Nov 2015

Supervisor: Pronk, A. (Supervisor 1), Teuffel, P. (Supervisor 2) & Hermans, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Warmbeton: de invloed van hydratatiewarmte op de toepassing in de praktijk

Author: Donners, M., 31 Aug 2015

Supervisor: Salet, T. (Supervisor 1), Martens, D. (Supervisor 2) & Köhne, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Warmte-, vocht- en luchttransport in PV-geintegreerde daken : een onderzoek naar condensatie in een dakspouw

Author: Horsten, M., 31 Aug 1994

Supervisor: de Wit, M. (Supervisor 1) & Schellen, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Warmtebehandeling ter bestrijding van houtaantastende insecten : de effecten op het gedrag van hout

Author: Krijnen, M. J., 31 Mar 2002

Supervisor: de Wit, M. (Supervisor 1), Schellen, H. (Supervisor 2) & van Schijndel, A. (Coach)

Student thesis: Master

Warmtegedrag van een tentdakkonstruktie

Author: Nelissen, E., 31 Aug 1983

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Warmte-koudeopslag na de oplevering: maakt extra koude laden een WKO-installatie robuuster?

Author: Frank, M., 31 Mar 2010

Supervisor: de Wit, M. (Supervisor 1), van Schijndel, A. (Supervisor 2), Boxem, G. (Supervisor 2) & Tober, E. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Warmte-kracht-centrale

Author: Doomen, F. & van der Zanden, L., 31 May 1983

Supervisor: Rutten, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Warmtepompsysteem met energiedak : evaluatie, modelvorming en simulatie

Author: de Jong, J., 31 Dec 1999

Supervisor: Leijendeckers, P. (Supervisor 1), Daey Ouwens, C. (Supervisor 2), van Schijndel, A. (Supervisor 2) & Pernot, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Warmteterugwinning uit huishoudelijk afvalwater : een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor warmteterugwinning uit het afvalwater van woningen

Author: Gies, M., 30 Nov 1998

Supervisor: Bakker, F. (Supervisor 1), de Wit, M. (Supervisor 2) & Leijendeckers, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Warmte uit asfalt : optimalisatie van een asfaltcollector-aquifersysteem

Author: Venselaar, M., 31 Dec 2002

Supervisor: Leijendeckers, P. (Supervisor 1) & van Schijndel, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Warmteverliezen en warmteopslag in stadsverwarmingsleidingen

Author: Kuijpers, R., 31 Aug 1988

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Waste as a building for slum areas: possibilities of waste as a building material for slums in developing countries

Author: van der Linden, K., 30 Apr 2014

Supervisor: Lichtenberg, J. (Supervisor 1), Gijsbers, R. (Supervisor 2) & de Haas, T. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wat bepaalt de waarde?: een onderzoek naar en gevoeligheidsanalyse van waardebepalende factoren van Nederlands kantorenvastgoed

Author: van Kessel, J., 31 Aug 2007

Supervisor: van de Ven, L. (Supervisor 1), Kokke, C. (Supervisor 2) & Donkers, M. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Wat beweegt de klant?: een onderzoek naar de toepasbaarheid van veelvoorkomende samenwerkingsvormen voor de realisatie van infrastructurele projecten

Author: Molenschot, J., 31 Aug 2005

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Mol, E. (Supervisor 2), Kleine, A. (Supervisor 2) & van Herwijnen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Wat de pot schaft: een lokale keuken voor een mondiale gemeenschap

Author: Groeneveld, N., 30 Apr 2012

Supervisor: Bosman, A. (Supervisor 1), van Wesemael, P. (Supervisor 2) & Schevers, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Water(RE:)creatie: wonen en recreëren in een gecreëerd nat natuurlandschap

Author: Hettema, F., 28 Feb 2010

Supervisor: van Wesemael, P. (Supervisor 1), Yegenoglu, H. (Supervisor 2) & Rousseau, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Water als verdediging! : de natuurlijke bondgenoot van de Lage Landen

Author: Heeren, N., 28 Feb 1999

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Waterboer in Aqua Valley: een fijnmazig waterbergingsnetwerk ingeweven in de schaalvergroting van de landbouw

Author: van Gastel, F., 31 Aug 2006

Supervisor: Wallis De Vries, J. (Supervisor 1), de Meulder, B. (Supervisor 2), Honselaar, M. (Supervisor 2) & Devisch, O. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Waterdichtheid zonne-energiesystemen toegepast op hellende daken met schubvormige dakbedekking: ontwikkeling beoordelingsmethode

Author: van der Meijden, C., 31 Mar 2013

Supervisor: Geurts, C. (Supervisor 1), Blocken, B. (Supervisor 2) & Schellen, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Waterfront Hengelo: onderzoek naar de mogelijkheden om een braakliggend industrieterrein aan het Twentekanaal te transformeren naar een woongebied

Author: Zondag, M., 31 Aug 2010

Supervisor: de Meulder, B. (Supervisor 1), Rousseau, S. (Supervisor 2) & Dehaene, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Waterhotel Veere: beleving op het water

Author: Timmer, M., 28 Feb 2017

Supervisor: Bosman, A. (Supervisor 1), Jansen, M. (Supervisor 2) & Roorda, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Water in de stedelijke omgeving: verbinden van kwaliteiten en functionele noodzaak in de Watergraafsmeer polder, Amsterdam

Author: de Graaf, E., 2008

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1), Rutgers, R. (Supervisor 1) & van Zoest, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Water in the city: water landscape and rainwater management

Author: Dong, Y., 31 Aug 2016

Supervisor: van Wesemael, P. (Supervisor 1), Musch, M. (Supervisor 2) & van Zoest, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Water tower kit: developing a water tower kit suitable for the use in hospital compounds

Author: Willems, M., 30 Nov 2014

Supervisor: Lichtenberg, J. (Supervisor 1), Gijsbers, R. (Supervisor 2) & Blok, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Water ways: a spatial strategy for an integral and sustainable water system in the area of the river Aa

Author: Erdmann, J., 29 Feb 2016

Supervisor: van Wesemael, P. (Supervisor 1), de Bont, A. (Supervisor 2) & Krishnamurthy, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Waterwerkplaats: transformatie van onderzoekscampus Deltares

Author: Haarink, H., 29 Feb 2012

Supervisor: Dekkers, J. (Supervisor 1), Walraven, A. (Supervisor 2) & Winkel, R. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Waterzijdige prestaties van een koelbatterij in niet-ontwerpcondities: het verhogen van het waterzijdig temperatuurverschil in deellast

Author: van den Brink, A., 31 Aug 2012

Supervisor: Zeiler, W. (Supervisor 1), Boxem, G. (Supervisor 2), van Schijndel, A. (Supervisor 2) & Lops, B. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Wat is de liquiditeit van niet-beursgenoteerde vastgoedaandelen?: een studie naar (semi-) open end vastgoedfondsen met onbepaalde looptijd

Author: van Stiphout, P., 30 Nov 2004

Supervisor: Weisz, R. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wat is duurzaam wonen?: een onderlinge vergelijking tussen verschillende duurzaamheidsindicatoren

Author: de Vaan, C., 2008

Supervisor: Hensen, J. (Supervisor 1), Rutten, P. (Supervisor 2) & van Schijndel, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wat niet weet, wat "niet" deert : een onderzoek naar de informatievoorziening van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen

Author: Boonen, C., 30 Sep 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Weaving waves: Istanbul's waterfront transformed

Author: Laarhoven, F., 30 Jun 2007

Supervisor: Curulli, G. (Supervisor 1), Yegenoglu, H. (Supervisor 2) & Post, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wederopbouwachitectuur: een spanningsveld tussen een vijftig jaar oude utopie en de hedendaagse maatschappij: nieuwe ontwerpmethodiek voor naoorlogse architectuur

Author: Zoeteman, M., 30 Nov 2008

Supervisor: Colenbrander, B. (Supervisor 1), Voorthuis, J. (Supervisor 2) & Bakker, D. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File