Department of the Built Environment

Student theses

Smart living studio: homes for elderly and retired people

Author: Yi, L., 31 Aug 2013

Supervisor: de Vries, B. (Supervisor 1), Willems, M. (Supervisor 2) & Kort, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Performance of a local ventilation device for the operating theatre

Author: Loogman, J., 31 Dec 2014

Supervisor: Kort, H. (Supervisor 1), Loomans, M. (Supervisor 2), van der Sanden, N. (External coach), Noor, R. J. (External person) (External coach), Burgmeijer, E. (External person) (External coach) & van Wieren, P. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Design of an atmospheric boundary layer wind tunnel

Author: van Dommelen, R., 31 May 2013

Supervisor: Blocken, B. (Supervisor 1), Gromke, C. (Supervisor 2), Gousseau, P. (Supervisor 2) & Diepens, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wind comfort at underground railroad platforms

Author: Straathof, J., 31 Aug 2013

Supervisor: Blocken, B. (Supervisor 1), Janssen, W. (Supervisor 2), Khayrullina, A. (Supervisor 2), Valk, M. (External person) (External coach) & van den Engel, P. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

QRA and CFD methods for industrial explosions

Author: Mannaerts, S., 31 May 2008

Supervisor: Kerstens, J. (Supervisor 1), Bakker, M. (Supervisor 2), Blocken, B. (Supervisor 2) & Smit, C. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Stationaire versus transiënte CFD-simulatie en validatie van gedwongen isotherme mengventilatie in een testruimte

Author: van der Weerd, J., 31 Dec 2008

Supervisor: de Wit, M. (Supervisor 1), Blocken, B. (Supervisor 2), Diepens, J. (Supervisor 2), van Heijst, G. (Supervisor 2) & Trieling, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Numerical assessment of pollutant concentration distributions around buildings

Author: Huijbregts, Z., 31 Mar 2010

Supervisor: Blocken, B. (Supervisor 1), Gousseau, P. (Supervisor 2), de Wit, M. (Supervisor 2) & van Heijst, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File
File

Study on bond capacity of 3D printed concrete with cable reinforcement

Author: Dezaire, S., 31 Aug 2018

Supervisor: Bos, F. (Supervisor 1), Salet, T. (Supervisor 2) & Hoekstra, A. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Enhanching design support of zero energy buildings by using sensitivity analysis and visualisation methods

Author: Snoeren, R., 28 Mar 2017

Supervisor: Hensen, J. (Supervisor 1), Hoes, P. (Supervisor 2) & Kotireddy, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

A comparative assessment of ventilative and mechanical cooling for residential zero energy buildings considering the future climate

Author: Plas, J., 30 Apr 2017

Supervisor: Hensen, J. (Supervisor 1), Hoes, P. (Supervisor 2) & Kotireddy, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Extended yieldline theory: implementation of compressive membrane action in arbitrary shaped floor slabs

Author: Winters, R., 30 Jun 2017

Supervisor: Salet, T. (Supervisor 1), Beetz, J. (Supervisor 2) & Bos, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

On the cooling of cities with vegetation: parks versus street trees

Author: Tang, X., 31 Aug 2017

Supervisor: Blocken, B. (Supervisor 1), van Heijst, G. (Supervisor 2) & Toparlar, Y. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een oriëntatie op het gedrag van waterlagen op platte daken

Author: de Borst, J., 30 Apr 2010

Supervisor: de Wit, M. (Supervisor 1), van Schijndel, A. (Supervisor 2), Blocken, B. (Supervisor 2) & Derkink, M. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Planning for the future: developing a risk-averse strategy of future-proof nearly zero energy building retrofits for Woonbedrijf considering multiple KPIs and market scenarios

Author: Costa, S., 31 Aug 2017

Supervisor: Hensen, J. (Supervisor 1), Hoes, P. (Supervisor 2), Kotireddy, R. (Supervisor 2) & Bogaarts, R. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

Structurele leegstand van kantoorgebouwen : ontwikkeling van een aanpak om leegstaande kantoorgebouwen weer terug te brengen in de markt

Author: Martens, G. & van Zeggeren, F., 31 Mar 1993

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Energy conservation in shopping centers: a study into the decision-making process of retailers

Author: Kester, L., 31 Aug 2012

Supervisor: Janssen, I. (Supervisor 1), Blokhuis, E. (Supervisor 2) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Maatschappelijk vastgoed gewaardeerd: een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van multifunctioneel maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties

Author: Pasmans, R., 31 Aug 2012

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Stoop, E. (Supervisor 2) & Uiterwijk, P. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Zelfstandig thuis in eigen huis: een onderzoek naar de rol die woningcorporaties kunnen spelen om oudere eigenaar-bewoners langer zelfstandig te laten wonen

Author: van de Sande, B., 28 Feb 2013

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Cras, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Combinatieprojecten : een studie naar de financieel-economische optimalisatiemogelijkheden van gecombineerde projecten bij herstructurering

Author: Bots, M., 30 Apr 2003

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & van de Ven, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Tussen openbaar en prive : een ontwikkelingsstrategie voor openbare ruimte in de naoorlogse woonwijk

Author: Soetens, I., 31 Jan 2003

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Snijders, J. (Supervisor 2) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Vicotica: de meerwaarde van ICT voor de woonsituatie

Author: Dekkers, J., 31 Dec 2003

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & van de Ven, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Produkt/marktcombinaties als onderdeel van strategisch voorraadbeheer : de case Waalwijk

Author: Maussen, S., 31 Aug 1994

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2), Hofman, H. (Supervisor 2) & Reniers, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Vastgoedmanagement en service-marketing : kwaliteitsbeleving van de huurder als uitgangspunt bij klantgericht beheer van kantoorhuisvesting

Author: van der Voort, E. M., 28 Feb 1995

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & Oppewal, H. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Perspectieven voor ontwikkeling van goedkope woningen

Author: Gremmen, F. P., 31 Oct 1996

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Renovatie en flexibiliteit van winkelcentra

Author: Vrins, M. A., 31 Jan 1995

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & Tempelmans Plat, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten

Author: van der Plas, D., 28 Feb 1998

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Leefstijlen en woonmilieudifferentiatie

Author: Schutte, I., 30 May 2000

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Keeris, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Strategisch partnerschap: een onderzoek naar de voorwaarden voor strategisch partnerschap tussen projectontwikkelaars en woningcorporaties

Author: Urlings, M., 31 Aug 2012

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Maussen, S. (Supervisor 2), van Liebergen, G. (External coach) & Waijers, K. (External coach)

Student thesis: Master

File

Herontwikkeling Philips-complexen

Author: Windhorst, C., 30 Jun 1995

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Coach) & Doevendans, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Dienstverlening op maat : een verkenning van de mogelijkheden van een klantgerichte benadering bij de Algemene Woningbouwvereniging Breda eo

Author: Dogge, P., 31 Aug 1995

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Hofman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Van prestatie tot produkt-marktcombinatie : de bepaling van voorkeursnormen en wegingsfactoren aan de hand van een woonwaarderingsonderzoek . Aanzet tot strategisch voorraadbeheer Stichting WVS

Author: van der Wel, M. L., 31 Aug 1995

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & Oppewal, H. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Extra dienstverlening voor twijfelaars op de woningmarkt: steundiensten als bindmiddel

Author: Sievers, B., 30 Jun 2001

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Dogge, P. (Supervisor 2) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Strategisch ruimtebeheer bij HBO-instellingen

Author: Zwetsloot, F., 31 Oct 1994

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Op zoek naar de klant: segmentatie op basis van leefstijlen

Author: Schavemaker, F., 31 Aug 2004

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File
File

Toekomstbestendig herstructureren: een methode voor het creëren van een toekomstbestendige woonwijk

Author: Roest-Bragt, L., 31 Aug 2013

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), van den Berg, P. (Supervisor 2) & van Wijk, M. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Leefstijlen in het woonDomein?

Author: van Deursen, A. & Leussink, M., 28 Feb 2010

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Swinkels-van Bommel, A. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File
File

Volg de consument: een onderzoek naar klantgericht stedelijk ontwikkelen

Author: Langenhuizen, N., 31 Dec 2010

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), van de Ven, L. (Supervisor 2) & van Ommen, A. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Winkelleegstand in een krimpregio: een strategische aanpak op een nieuw schaalniveau

Author: Pustjens, M., 31 Mar 2012

Supervisor: Janssen, I. (Supervisor 1), Smeets, J. (Supervisor 2) & Werkhoven, C. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Wonen in bestaande binnenstedelijke kantoren: een beslissingsondersteunend instrument voor projectontwikkelaars met betrekking tot herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen

Author: Putter, F., 30 Nov 2005

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), van de Ven, L. (Supervisor 2) & Dechesne, F. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Wonen in een maatpak: een conjunct keuzeonderzoek naar de woonvoorkeuren van 55-plussers

Author: van Aken, J. & Kerkhof, D., Dec 2009

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Kemperman, A. (Supervisor 2) & Berg, van den, H. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File
File

Tijd voor voorzieningen: een onderzoek naar de timingproblematiek bij de totstandkoming van voorzieningen op grootschalige uitbreidingslocaties in Nederland

Author: van Hoef, S. & van Rijn, S., 31 Aug 2010

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Janssen, I. (Supervisor 2), Havermans, D. (Supervisor 2) & Walvius, T. (External coach)

Student thesis: Master

File