Department of the Built Environment

Student theses

Bouwsysteem plus plan voor Philipsdorp e.o.

Author: Bos, C. & Gerritsen, E., 31 Aug 1975

Supervisor: Bleker, B. (External person) (Supervisor 1), Janssen, L. (Supervisor 2), van der Vlugt, B. (Supervisor 2) & Zwarts, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een onderzoek naar het programmeren van het voorbereidingsproces van bouwwerken

Author: van Breda, H., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 60

Author: van der Hout, J., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Een analyse van het bezoek aan openluchtrecreatiegebieden in de agglomeratie Eindhoven

Author: Lintsen, W., 31 Aug 1975

Supervisor: Veldhuisen, K. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Golfkarton als bouwmateriaal voor een tijdelijk onderdak

Author: Rohlfs, P., 31 Aug 1975

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Aanzet tot een analyse- en waarderingsmethode voor oude stadsgebieden

Author: Jansen, C., 1975

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 117

Author: Geraedts, R. & Donkers, C., 31 Aug 1975

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een methodiek bij de uitvoering van bouwkundige projecten in ontwikkelingslanden

Author: Beijer, G., 31 Aug 1975

Supervisor: Duyster, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De watervoorziening en de behandeling van het afvalwater . De staat . De ekonomiese en ruimtelijke planning in Oosteuropese landen . Omtrent regionale ontwikkelingen

Author: Geraets, J. & Uitterhoeve, A., 31 Aug 1975

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Projekt busstation

Author: Roosen, J., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 74

Author: Snelders, W., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Het ontwikkelen van een bouwsysteem : het bestuderen van de produktie- en toepassingsmogelijkheden van een in ontwikkeling zijnd bouwsysteem

Author: Fockema Andreae, G., 31 Aug 1975

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Afstudeerverslag

Author: Tol, J. & Balk, G., 31 Aug 1975

Supervisor: Habraken, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 61

Author: Taminiau, J., 31 Aug 1975

Supervisor: Habraken, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Mensen en voorzieningen : een locatie-allocatie model

Author: Houwen, J., 31 Aug 1975

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Afstuderen

Author: Bijnen, A., 31 Aug 1975

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Project Rekencentrum : ontwerp van een Rekencentrum voor de Katholieke Universiteit Nijmegen

Author: Beckers, P., Beugels, K., Mook, M. & van Overbeek, P., 31 Aug 1975

Supervisor: Kamerling, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verhoudingen in het bouwproces . Het open systeem

Author: Walraven, P. & Vermolen, H., 31 Aug 1975

Supervisor: Duyster, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp van een dieselmotorenhal

Author: van Staveren, L. & v.d. Kuilen, A., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Afstudeerverslag

Author: Hopmans, J., 31 Aug 1975

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De S.A.R. en het ziekenhuis : toepassen van de S.A.R. methodiek op ziekenhuisbouw

Author: de la Fuente Saez, V., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

De kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu als basis voor de ruimtelijke inrichting van het Gooi

Author: van den Brink, A. & Gieltjes, F., 31 Aug 1975

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Gevelplaten

Author: van Hulst, H., 31 Aug 1975

Supervisor: Kamerling, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een bijdrage tot de industrialisatie van de woningbouw : het open bouwsysteem, een al eens eerder gehoord idee

Author: Bos, L., Peters, D. & Velter, G., 31 Aug 1975

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwikkeling dragersysteem . Relatie drager-weefsel . Toepassing dragersysteem

Author: Bredschneyder, M. & Merks, T., 31 Aug 1975

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verzamelde lasteenheden : een onderzoek naar de toepasbaarheid van verzamelde lasteenheden bij Stevin Groep N.V

Author: Doors, R., 31 Aug 1975

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Voorstel voor verbetering van de Oosterparkbuurt Amsterdam

Author: Smeulders, J., 31 Aug 1975

Supervisor: Habraken, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Nieuwbouw Oud-Crooswijk West Rotterdam

Author: Smit, A., 31 Aug 1975

Supervisor: Habraken, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bouwkundige en bouwfysische aspecten van een operatieafdeling voor een ziekenhuis met ca. 600 bedden

Author: Lavrijssen, J., 31 Aug 1974

Supervisor: Hamaker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Relatie + Ontwerp + Uitvoering (ROU)

Author: van Gemert, F., 31 Aug 1974

Supervisor: Duyster, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 49

Author: Eden, A., 31 Aug 1974

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 104

Author: Bouwman, M., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Stadsvernieuwing in woonwijken : een case-study : de wijk Gerardus Majella in Breda

Author: Hamers, J., Piscaer, V. & Wijtvliet, P., 31 Aug 1974

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 52

Author: Pentinga, K., 31 Aug 1974

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 44

Author: Bekkering, H., 31 Aug 1974

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het ontwerpen van een basisschool met de nadruk op bouwfysische aspecten

Author: Busschers, A., 31 Aug 1974

Supervisor: de Lange, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Over dingen die onduidelijk zijn

Author: Matulessy, I., 31 Aug 1974

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouwteam : ontwerp van een sportzaal-ontmoetingsruimte

Author: Brouwer, J., Beekx, J. & van der Bruggen, R., 31 Aug 1974

Supervisor: van der Vlugt, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Concertgebouw

Author: Schut, F., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Kaders : een studie naar het strategisch benaderen van stadsvorming

Author: Wolf, J., 31 Aug 1974

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Konstruktieve dragerelementen afgestemd op een flexibel inbouwsysteem

Author: van der Meer, R., 31 Aug 1974

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Studierapport van de Hinthamerdriehoek : Eindkollokwium

Author: van Drunen, H. & van Eimeren, M., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Eckart : het fysisch binnenmilieu van een schoolgebouw met flexibele indelingsmogelijkheden

Author: Groenenberg, M. & van Staalduinen, L., 31 Aug 1974

Supervisor: Hamaker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerpteam sporthal : het spel van geintegreerd ontwerpen

Author: Heesbeen, J., Hoes, P., Mertens, B. & Willemstein, J., 31 Aug 1974

Supervisor: Hamaker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Tekst patronen weefsel

Author: Manz, P., 31 Aug 1974

Student thesis: Master