Modeling and simulation at the (bio)molecular scale

Course

Description

De twee belangrijkste simulatietechnieken voor het beschrijven van fasegedrag en dynamica van fysische systemen zijn Monte Carlo Simulaties en Moleculaire Dynamica. Deze methoden zijn daarom cruciaal bij het leren begrijpen van bijvoorbeeld de mechanische eigenschappen van DNA en de rol van osmotische druk of depletie-interacties in biologische systemen. Dit vakbegint met een korte inleiding op de statistische mechanica, de wiskundige basis voor deze technieken. Het tweede (grootste) deel van de cursus bestaat uit praktijkopdrachten waarin de student de technieken toepast op microscopische modellen voor biofysische verschijnselen.
Course period1/09/17 → …
Course levelAdvanced
Course formatCourse