Chemistry teaching (BC)

Course

Description

Binnen dit vak wordt ingegaan op de vakstructuur en vakopbouw van het onderwijs in het vak Scheikunde in het VO. Er is aandacht voor de examentermen en onderbouwkerndoelen en voor de ontwikkelingen in het curriculum van het betreffende vak. Uitgaande van het eindexamen wordt gekeken naar de opbouw van het vak. Hierbij wordt aandacht besteed aan misconcepties en het construeren van formatieve en summatieve opgaven en toetsen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan lesopbouw en lesvoorbereiding, zodat je competenties kunt gaan ontwikkelen behorend bij een startende docent Scheikunde. Dit vak kun je ook als los vak kiezen
Course period1/09/13 → …
Course levelDeepening
Course formatCourse